معلمی شغل نیست عشق است ، بزرگداشت پاکترین شغل دنیا برشریفترین بندگان خدا مبارک باد. مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرمان

هیئت مدیره 

امروز خداوند را بخاطر داشتن انسانهای بزرگ شاکریم که زندگی خود را وقف کمک به دیگران و نیازمندان جامعه کرده اند . انسانهایی که دارایی خود را با دیگران تقسیم کرده و خود را در لبخند آنها سهیم می کنند .

مجتمع آموزشی ، نیکوکاری رعد کرمان از همان اوان آغاز بکار خود بعد از توکل و اتکاء به خدای متعال ، کار خود با استعانت از کمک های این گونه انسانهایی آغاز کرد . مردانی از جنس باران که پروفسور محمد حسن کریمی نژاد در راس آنها و بعنوان موسس مجتمع ، نخستین ستون های این اقدام خیرخواهانه را بنا نهاد و بعد از او مردان و زنانی دیگر به این جمع پیوستند تا در قالب هیئت مدیره ، هیئت امناء و خیرین مجتمع آموزشی ، نیکوکاری رعد ، بازوان توانمندی برای رسیدن به قله های موفقیت در حوزه آموزش و توانبخشی معولین جسمی و حرکتی باشند .

اعضاء هیئت مدیره و هیئت امناء :

محمد حسن کریمی نژاد : موسس و عضو هیئت امناء

گیتی دلروز : عضو هیئت امناء

رکسانا کریمی نژاد : عضو هیئت امناء

افسر نیک نفس : عضو هیئت امناء

محمد رضا برهان دیانی : عضو هیئت امناء و هیئت مدیره

فتح الله ابوالحسنی راد : عضو هیئت امناء و هیئت مدیره

محمد گنجوی : عضو هیئت امناء و هیئت مدیره

سید عبدالحسین محمدی : عضو هیئت مدیره و هیئت امناء

صفا قطبی راوندی : عضو هیئت امناء و هیئت مدیره و کمیته بانوان

ژاله معین زاده میر حسینی : عضو هیئت امناء و هیئت مدیره و کمیته بانوان

زهرا نشاط : عضو هیئت امناء و رئیس کمیته بانوان

سهیلا شهریاری :  عضو هیئت مدیره و کمیته بانوان

 

 

سه شنبه, ۲۶ مارس ۲۰۱۹
سه شنبه, ۰۶ فروردین ۱۳۹۸
سه شنبه, ۱۹ رجب ۱۴۴۰

اوقات شرعی

 

مجتمع رعد

رعد را به داشتن همت های بلند و انسان های بزرگی همچون پروفسور کریمی نژاد می شناسند ، مردی از جنس باران که با دستهای سخاوتمند و قلبی آکنده از عشق به همنوع ، گام در راهی بزرگ نهاد و در شهریور سال 1383 خشت اول مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرمان را بنا نهاد.