معلمی شغل نیست عشق است ، بزرگداشت پاکترین شغل دنیا برشریفترین بندگان خدا مبارک باد. مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرمان

کمیته بانوان تهران

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرمان در این راه گام را بر مرزهای استانی فراتر گذاشته و از فروردین سال 1384 اقدام به تشکیل کمیته بانوان رعد تهران نمود . در این راه گیتی دلروز همسر پروفسور کریمی نژاد با تشکیل این گروه در تهران و معرفی تعدادی از بانوان گام های نخستین را برداشته و ادامه این حرکت بزرگ ، دیگر بانوان خیر تهرانی و بانوان کرمانی مقیم تهران و علاقه مند به جمع ما پیوستند ، امروزه کمیته بانوان رعد تهران به سرپرستی گیتی دلروز یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین گروه های همیار مجتمع رعد در راهنمایی و کمک مالی و معنوی به مجتمع رعد می باشد . نگاه آنها به افق های بلند سلامتی در جامعه امروز ، باعث شده است تا دنیای پیش روی معلولین زیباتر از گذشته دیده شود و آنها برای رسیدن به زندگی اجتماعی و خانوادگی موفق تر ، جاده ای نزدیکتر را تصور کند .

 

 

سه شنبه, ۲۶ مارس ۲۰۱۹
سه شنبه, ۰۶ فروردین ۱۳۹۸
سه شنبه, ۱۹ رجب ۱۴۴۰

اوقات شرعی

 

مجتمع رعد

رعد را به داشتن همت های بلند و انسان های بزرگی همچون پروفسور کریمی نژاد می شناسند ، مردی از جنس باران که با دستهای سخاوتمند و قلبی آکنده از عشق به همنوع ، گام در راهی بزرگ نهاد و در شهریور سال 1383 خشت اول مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرمان را بنا نهاد.