افتتاح مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت رعد کرمان

افتتاح مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت رعد کرمان   به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی و بهداشتی نیکوکاری رعد کرمان مراسم گشایش م...

ادامه مطلب