آثار نقاشی توانیاب میلاد شریفیان به نمایش درآمد

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرمان، نمایشگاه آوای رنگ آثار نقاشی میلاد شریفیان هنرمند توانیاب رعد کرمان در این مجتمع ...

ادامه مطلب