نمایشگاه دستاوردهای بهزیستی

حضور رعد کرمان در نمایشگاه “دستاوردها و خدمات سازمان بهزیستی کشور”

نمایشگاه “دستاوردها و خدمات سازمان بهزیستی کشور”، عصر شنبه ۲۵ تیرماه با حضور علی محمد قادری رییس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از معاونین این سازمان همزمان با آغاز هفته بهزیستی در “باغ موزه قصر” تهران افتتاح شد و هم اکنون درحال برگزاری است و تا چهارشنبه ۳۰ تیرماه ادامه دارد.
این نمایشگاه در چند بخش از جمله ؛ارایه دستاوردها و توانمندیهای جامعه هدف در ۳۰ استان کشور در قالب ۳۰ غرفه، معرفی و ارایه خدمات منتخب ستادی از جمله؛ بینایی سنجی ،شنوایی سنجی ،مشاوره ،خدمات توانبخشی و… در قالب ۲۲ غرفه،اجرای برنامه های هنری در دوبخش هنرمندان جامعه هدف وسایر هنرمندان ویک غرفه دوستدار کودک برگزار شده که مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرمان هم در این نمایشگاه به ارائه آثار هنری افراد دارای معلولیت این مجتمع پرداخته است که تا کنون با استقبال خوبی مواجه شده است.

این نمایشگاه “دستاوردها و خدمات سازمان بهزیستی کشور” با شعار بالاترین خدمت ” هرروز از ساعت ۱۸ تا ۲۳ برای بازدید جامعه هدف و سایر اقشار جامعه دایر خواهد بود.